aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

60+ Contoh Candrane Perangan Awak Bahasa Jawa

Contoh Candrane Perangan Awak Bahasa Jawa

Pada artikel kali ini kita akan membahas candrane perangan awak dalam bahasa Jawa

Mari kita mulai...

Alise → Nanggal Sepisan
Astane → Nggendhewa
Athi-athine → Ngudhup turi
Awak → Ramping
Bangkekane → Nawon kemit
Bathuke → Nyela cendhani
Bokonge → Manjang ngilang
Brengose → Nglaler menclok
Brengose → Nguler keket
Cahyane → Sumunar/sumunu
Cahyane → Ngalentrih
Drijine → Mucuk eri
Godhege → Simbar rumembun
Gulune → Ngelung gadhung
Gulune → Ngolan-olan
Eseme → Kaya madu
Eseme → Pahit madu
Idepe → Tumenga ing tawang
Irunge → Kencana pinatar
Irunge → Mbangir
Irunge → Ngudhup mlathi
Janggute → Lir antiga
Kempole → Ngembang pudhak
Kempole → Nyikil walang
Lakune → Macan luwe
Lakune → Mager timun
Lembehane → Mblarak sempal
Lembene → Manggis karengat
Lembene → Nggula Satemlik
Lengene → Nggandhewa Pinenthang
Mripate → Blalak-blalak
Mripate → Ndamar Kanginan
Netrane → Liyep alindri
Pakulitane → Ngulit langsep
Pakulitane → Ireng manis
Pamulune → Ambengle kiris
Pamulune → Prada binabar
Pawakane → Gagah pidegsa
Pawakane → Ramping
Pipine → Nduren Sajuring
Polatane → Ruruh jatmika
Praene → Sumunar
Pundhake → Nraju emas
Rambute → Ngandhan-andhan
Rambute → Ngembang bakung
Sinome → Micis wuncah
Sinome → mbibis mabur
Slirane → Sidhet singset
Tingkahe → Merak ati
Susune → Nyengkir gadhing
Swarane → Ngombak banyu
Tangane → Nggandhewa pinenthang
Tungkake → Bunder lir jinangka
Ulate → Sumeh/sumunar
Untune → Miji timun
Untune → Ngelar kombang
Wange → Ngungkal genang
Wange → Nyangkal putung
Watake → Andhap asor
Wentise → Mukang gangsir
Wentise → Ndamen meteng

Semoga bermanfaat!
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar