aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

Cacading Awak Bahasa Jawa (Sebutan Cacat pada Tubuh)

Cacading Awak Bahasa Jawa

Cacading awak merupakan istilah dalam bahasa Jawa dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti cacad pada tubuh.

Cacading awak merupakan kondisi tubuh tidak normal yang membuatnya berbeda dengan yang lain.

Dalam bahasa Jawa terdapat istilah untuk menyebut kondisi cacat pada bagian tubuh tertentu.

Pada artikel kali ini kita akan membahasanya.

Mari kita mulai... 

Bangkekane → Mbembeng
Bathuke → Nonong, Manyul
Bokonge → Tepos, Nyenthing
Brengose → Crapang
Cangkeme → Mecucu, Mlongo, Perot, Nyaprut, Nyoro, Kokop
Dedege → Cebol
Dhadhane → Mingkus, Manuk, Ndengkak, Dhadha
Drijine → Kithing, Bujel, Siwil
Gegere → Dengkek, Wusu, Sangkuk, Wungkuk, Bucu
Gulune → Panggel
Guneme → Bisu, Pelat, Groyok, Pelo
Ilate → Cedal
Irunge → Pesek, Mlengkung, Grumpung, Nyeprok
Janggute → Gugut, Nyathis
Kulite → Busik, Belang, Mbesisik
Kupinge → Budheg, Kopok, Dawir, Njepiping, Perung
Lambene → Suwing, Domble, Dongos, Nyongot, Nggandul
Lakune → Gloyoran, Pincang, Dhengklik, Dhingklang, Gejig, Ekar
Mripate → Wuta, Sintir, Juling, Plolong, Kero, Blawur, Mlolo, Lamur
Pawakane → Kongel, Kakkong
Pilingane → Belong
Pipine → Kungsur, Gembil, Dhekik, Kempong, Kempot, Mining-mining
Pundhake → Brujul
Raine → Burik
Rambute → Gimbal, Brintik, Arang, Nyambel wijen
Sikile → Pengkor, Apus, Impur, Ekar
Sirahe → Pethak, Buthak, Nggandhen, benjo
Swarane → Bindheng, Kemeng
Tangane → Kedhe, Kuwaga, Ceko
Tlapakane → Ngungkal gerang
Untune → Mringis, Jepat, Gingsul, Gugut, Prongos, Griwing
Wateke → Brangasan
Wentise → Garing
Wudele → Bodong
Wetenge → Njemblung, Bekel, Njembling
Wulune → Arang-arang, Abang

Semoga bermanfaat!
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar