aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

10 Contoh Tembung Panyilah

Panyilah, Tembung Panyilah, Contoh Tembung Panyilah

Tembung panyilah merupakan salah satu jenis tembung dalam Bahasa Jawa. Kalau dalam Bahasa Indonesia tembung payilah disebut dengan kata sandang.

Tembung panyilih ini sebenarnya tidak mempunyai makna. Akan tetapi dapat menjelaskan status atau sebutan dari orang, binatang dan lain sebagainya.

Baca Juga: 3 Jenis Tembung Pituduh Bahasa Jawa

Pada artikel kali ini akan dibahas mengenai contoh tembung panyilah.

Mari kita mulai...

1. Sang

 • Sang Raja sampun dadikake wilayah kang aman lan nyaman
 • Sang Ratu nduweni rupa kang bagus banget
 • Sang Presiden gawe aturan anyar kanggo negara

2. Hyang

 • Hyang Dewi lagi tapa ing guwa
 • Hyang Widhi arep menehi keselamatan
 • Doa kita mesti dijawab Hyang Widhi

3. Kyai

 • Kyai Desa Ceper ngadakake pengajian
 • Kyai Abidin dadi panutan ing desa
 • Kyai Soleh nduwe swara kang empuk banget

4. Kanjeng

 • Kanjeng Nabi Muhammad niku utasan Allah
 • Kanjeng Prabu diangkat dadi pangeran
 • Kanjeng Dimas sugeh banget

5. Si

 • Si Bolang seneng dolan
 • Si Kancil seneng maling
 • Si Badawi nduwe watak kang patut di tiru

6. Para

 • Para jamaah haji tahun iki arep mangkat
 • Para mahasiswa demo ing kantor DPR
 • Para dokter Kota Semarang arep ngadakke silaturrahmi

7. Raden

 • Raden Ajeng Kartini lahir ing Jepara
 • Raden Ayu arep nikah
 • Raden Kian Santang iso dadi 7

8. Sri

 • Sri Rahayu nduwe anak 2
 • Sri Sultan Hamengkubuwono arep bantu warga cilik
 • Sri Baginda Raja nduwe sifat bijaksana

9. Kaum

 • Kaum bawah kudu wajib dibantu
 • Kaum muslimin kudu guyup rukun
 • Kita kudu berantas kaum radikal

10. Umat

 • Umat Muslim ngrayakno bodho qurban
 • Umat Kriten ngrakyakno natal
 • Kita kudu dadi umat beragama kang apik
Semoga Bermanfaat
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar