aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

75+ Arane Penggawean Bahasa Jawa (Istilah Pekerjaan)

Arane Penggawean Bahasa Jawa


Bekerja merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh manusia dalam rangka mendapatkan imbalan berupa uang atau tunjangan untuk memenuhi kebutuhannya.

Ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa dilakukan sesuai dengan keahlian dan keterampilan kita masing-masing.

Nah.. Pada artikel kali ini akan dibahas mengenai istilah pekerjaan dalam bahasa Jawa.

Mari kita mulai....

Berikut adalah arane pegawean atau sebutan pekerjaan dalam bahasa Jawa:

 1. Ajudhan : Pengawal pejabat utawa presiden
 2. Algojo : Tukang ngukum pati
 3. Apoteker : Ahli ngracik obat
 4. Arsitek : Ahli ngrancang bangunan
 5. Babu : Waong wadon sing gaweane momong sak panunggalane
 6. Bajag : Begal ing segara
 7. Bakul : Wong kang dodol barang (cilik-cilikan)
 8. Batur : Wong kang ngrewangi pegawean
 9. Bendung : Wong kang mbendung
 10. Blandong : Wong kak ngegor kayu
 11. Blantik : Wong kang bakul kewan
 12. Buruh : Wong kak nyambut gawe ngalap opah
 13. Cantrik : Abdine pandhita ngiras dadi muride
 14. Carik : Wakil lurah
 15. Dhalang : Wong kang nglakokake lan nyritakake wayang
 16. Dokter : Wong kang ngobati wong loro
 17. Emban : Wong kang momong bocah
 18. Empu : Wong kang pinunjul
 19. Gamel : Wong kang ngrawat jaran
 20. Gandhek : Utusan ratu
 21. Gemblak : Wong kang gawe barang kuningan
 22. Gerji : Wong kang ndondomi klambi
 23. Germa : Wong kang mburu kewan ing alas
 24. Guru : Wong kang mulang muruk ing pamulangan
 25. Jagal : Tukang nyembeleh rajakaya
 26. Jlagra : Tukang natah watu
 27. Juragan : Sudagar gedhe
 28. Juru basa : Wong kang pinter negesi basa ngamanca/jobo negoro
 29. Juru dang : Wong kang adang
 30. Juru kunci : Wong kang ngrumat pasarean
 31. Juru Mudhi : Wong kang nglakokake kapal
 32. Juru Nujum : Wong kang ngramal
 33. Juru silem : Wong kang nyilem ing segoro
 34. Juru sungging : Wong kang andek gambar
 35. Juru tambang : Wong kang nglakokake prau gethek ning kali
 36. Juru terbang : Yang kang nglakokake motor mabur
 37. Juru tulis : Wong kang nulis ing kantor
 38. Kemasan : Wong kang gawe dandanan mas inten
 39. Koki : Wong kang masak
 40. Kondektur : Wong kang nariki lan mrikso karcis ing bis
 41. Kundhi : Wong kang gawe gerabah
 42. Kusir : Wong kang nglakokake dhokar
 43. Kyai : Wong kang pinter agama Islam
 44. Madhaharan : Juru olah-olah
 45. Makelar : Wong kang nglantarake dol tinuku
 46. Malang : Pulisi desa
 47. Mandhor : Wong kang dadi pangarepe kuli
 48. Marbot : Wong kang ngrumati masjid
 49. Masinis : Wong  kang nglakokake sepur
 50. Molang : Bakul rajakaya
 51. Montir : Wong kang dandani mesin
 52. Mranggi : Wong kang gawe adah keris
 53. Niyaga : Wong kang nabuh gamelan
 54. Pacalang : Prajurit kang nglutakake utawa nametake lakune musuh
 55. Palara-lara : Nyai cilik utawa enom
 56. Palayang : Wong kang ngeterke layang
 57. Pandhe : Wong kang gawe gaman lan dandani bekakas wesi
 58. Panegar : Wong kang ngajari jaran
 59. Pangobeng : Buruh ngobeng/mbathik
 60. Panjak : Wong kang ngladeni pande, niyaga
 61. Para : Bakul emas inten
 62. Parekan : Para Nyai kang dimanja ning keraton
 63. Pasindhen : Wong kang nembang
 64. Pawongan : Batur Wadon
 65. Pekatik : Wong kang nuntun jaran
 66. Prajurit : Wong kang bela negara
 67. Pramugari : Wong kang ngladeni ing montor mabur
 68. Pramuwisma : Wong kang ngrewangi pagawean bale omah
 69. Sarawedi : Wong kang dodol utawa nggosok inten
 70. Sayang : Wong kang gawe barang soko tembaga
 71. Sekater : Wong kang nawarake ning pagadhean
 72. Sinoman : Wong enom kang laden (biasane ning acara mantu lan khitanan)
 73. Srati : Wong kang ngurmati gajah
 74. Sudagar : Wong kang dodole gedhe
 75. Supir : Wong kang nglakokake montor
 76. Undhagi : Wong kang gawe bakakas kayu
Semoga bermanfaat!
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar