aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

60+ Contoh Tembung Saloka Terlengkap

Tembung Saloka, Contoh Tembung Saloka, Contoh Tembung Saloka Terlengkap
Tembung Saloka merupakan salah satu tembung Bahasa Jawa yang berupa kata kiasan. Mengapa bisa dibilang salah satu?

Karena selain tembung saloka ada juga kata kiasan lain, yakni paribahasa dan bebesahan. Terdapat perbedaan saloka, paribahasa dan bebesan. Masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing.

Tembung saloka bisa diartikan sebagai berikut:
Tembung saloka yaiku unen-unen ajeh panggonane ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge.
Ciri-ciri tembung saloka adalah:
1. Mempunyai makna kias
2. Mempunyai sifat tetap
3. Mengandung ungkapan pengandaian

Berikut adalah contoh tembung saloka:
 1. Asu belang kalung wang : Wong ala nanging sugih bandha.
 2. Asu gedhe menang kerahe : Luweh dhuwur pangkate, luweh dhuwur panguwasane
 3. Ati bengkong oleh oncong : Wong kang duwe niat ala, ana sing nyarujuki, oleh dalan
 4. Baladewa ilang gapite : Kekuatane ilang
 5. Bathok bolu (bolong telu) isi madu : Wong asor nanging sugih kapintaran
 6. Bebek mungsuh mliwis : Wong pinter mungsuh wong pinter, sijine kalah trampil
 7. Belo melu seton : Melu anut grubyung ning ora reti karepe
 8. Beras wutah arang bali marang takere : Barang sing wis rusak angel pulih kaya asale
 9. Cebol nggayuh lintang : Gegayuhan kang mustahil bisa kelakon
 10. Cecak nguntal cagak : Gegayuhan kang ora timbang karo kekuatane
 11. Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang : Elek diunekake apik, apik diunekake elek
 12. Dhemit ora ngulit, setan ora doyan : Tansah diparingi keselametan
 13. Dom sumurup ing banyu : Laku sesidheman kanggo nyurumupi wewasi
 14. Duka yayah sanipi : Wong kang nesu banget
 15. Emprit abuntut bedhug : Perkara sepele dadi gedhe
 16. Endhas gundhul dikepeti : Wis kepenak isi dienak-enake
 17. Gagak nganggo lare merak: Wong cilik tumindak kaya wong gedhe
 18. Gajah alingan suket teki : Lahir lan batine ora padha bakal ketara
 19. Gajah ngidak rapah : Nerjang janjine dewe
 20. Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah : Wong gedhe kang padha pasulayan, wong asor kang dadi korban
 21. Garang Garing : Wong sumugih nanging asline kekurangan
 22. Gong lumaku tinabuh : Wong kang kumudu-kudu ditakoki, dijaluki piwulang
 23. Iwak lemebu wuwu : Wong keno apus kanthi gampang
 24. Jaran kerubuhan empyak : Wong kang wis kapok
 25. Jati ketlusuban ruyung : Kumpule karo wong becik kelebon wong ala tumindake
 26. Kacang ora ninggal lanjaran : Pakulinane anak lumrahe niru wong tuwane
 27. Kakehan gludug kurang udan : Akeh ngomong ning ora ono buktine
 28. Kandhang langit, bantal ombak, kemul mega : Wong kang ora duwe papan panggonan
 29. Kaya banyu karo lenga : Wong sing mboten bisa rukun
 30. Kebo bule mati setra : Wong pinter nanging ora ono sing merlokake
 31. Kebo ilang tombok kandhang : Wis kelangan, iseh ngetokake ragat kanggo nggoleki
 32. Kebo kabotan sungu : Rekasa jalaran kakehan anak
 33. Kebo mulih ing kandhange : Wong lungo wis suwe, mbalek ning omahe meneh
 34. Kebo nusu gudel : Wong tuwo jaluk warah wong enom
 35. Kemladheyan ngajak sempal : Wong mondhok ngajak rusak
 36. Kenes ora ethes : Wong sugih ning bodho
 37. Kere munggah bale : Wong didadekake wong luhur
 38. Kere nemoni malem : Wong sing serakah
 39. Kethek saranggon : Sagerombolan wong kang tumindak ala
 40. Klenthing wadhah masin : Angel ninggalake pakulinan kang ala
 41. Kleyang kabur kanginan, ora sanak ora kadang : Wong kang ora duwe omah sing tetep
 42. Kriwikan dadi grojogan : Perkara cilik dadi gedhe
 43. Krokot ing galeng : Wong sing mlarat banget
 44. Kurung munggah lumbung : Wong cilik didadekake wong gedhe
 45. Kutuk marani sunduk : Njarak marani bebaya (bahaya)
 46. Lahang karoban manis : Rupane bagus/ayu tur apik bebudine
 47. Lambe satumang kari samerang : Ditururi bola-bali tetep wae ora nggugu
 48. Legan golek momongan : Kepanak malah digawe rekasa
 49. Ngalasake negara : Wong kang ora manut pranatane negara
 50. Opor bebek mentas awake dhewe : Rampung saka dayane dhewe
 51. Ora gonjo ora unus : Wong sing ala rupane lan atine
 52. Palang mangan tandur : Dipercaya malah ngerusak
 53. Pecruk tunggu bara : Dipasrahi tunggu sing dadi kesenengan
 54. Pitik trondhol diumbar ing pedaringan : Wong ala dipasrahi nunggu barang pengaji, wekasan malah ngentek-enteki
 55. Satru munggawing cangklakan : Mungsuh wong kang iseh sedulur
 56. Sumur lamaku timba : Wong kang kumudu-kudu ditakoni
 57. Tekek mati ulone : Nemu cilaka jalaran saka geneme dhewe
 58. Timun mungsuh duren : Wong cilik mungsung wong duwe penguwasa
 59. Timun wungkung jaga imbuh : Wong sing bodho kanggone mung yen kekurangan wae
 60. Tumbak cucukan : Wong kang seneng adu-adu
 61. Tumbu oleh tutup : Sampun cocok banget
 62. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati : perkara ala ngabra-ambra, perkara becik ming kari sethithik
 63. Yuyu rumpung mbarong ronge : Omahe magrong-magrong, sejatine kekurangan
Semoga bermanfaat!

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar